F1

Bung đọt nhanh, bật chồi mạnh

80,000

Công dụng.

– Phát triển cực mạnh thân, cành, lá; giúp xanh lá, dày lá, bóng và mỡ lá
– Siêu bật chồi, nhú đọt cực mạnh
– Giúp cây có bộ lá xanh dày, dưỡng hoa, tạo mầm hoa tươi đẹp
– Ra hoa nhiều, tỷ lệ đậu trái cao và chống rụng trái
– Cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho cây trồng, giúp cây sinh trưởng nhanh
– Chống stress cho cây, giúp cây vượt hạn hán, tăng năng suất và chất lượng nông sản

Số lượng:
Danh mục:

Tư Vấn Sản Phẩm