Em Gốc

Phân hủy cá, bả thực vật

bả thực vật, phân hủy cá,

185,000

Công dụng.

Phân cá sau khi ủ đạt chất lượng cao; dùng phân đó để tưới giúp cây trồng ra rễ mạnh, xanh lá, cải tạo đất tơi xốp

Số lượng:

Tư Vấn Sản Phẩm