Amium

Đặc trị thối rễ, thối thân, đạo ôn, héo rũ

đặc trị thối rễ, đặc trị thối thân, đạo ôn,

78,000380,000

Công dụng.

Amium là sản phẩm đặc trị bệnh: thối rễ, thối thân, đạo ôn, héo rũ, đốm lá, phấn trắng. Sản phẩm có hiệu lực cao và tác dụng lâu dài.

Số lượng:

Tư Vấn Sản Phẩm