Mofi

Phòng ngừa xoăn lá, khảm lá, sượng trái

- sượng trái, - xoăn lá, bệnh khảm lá sắn, bệnh khảm trên cây ớt, bệnh khảm trên ớt, bệnh xoăn lá, khảm lá, nghẽn đầu lân, ớt bị xoăn lá, thuốc trị bệnh xoăn lá, thuốc trị khảm lá, thuốc trị xoăn lá, thuốc đặt trị bệnh khảm, vàng đầu, virus khảm, xoăn đọt,

21,000180,000

Công dụng.

  • Kháng virus, cô lập vết bệnh
  • Phòng ngừa khảm lá, xoăn ngọn, xoăn lá
  • Tăng cường đề kháng cây trồng
  • Nâng cao năng suất
Số lượng:

Tư Vấn Sản Phẩm