PHÒNG
TRỊ BỆNH

Giảm 33%
Original price was: 150,000₫.Current price is: 100,000₫.

diệt nấm gây hại trên cây, nano bạc, sát khuẩn,

Giảm 45%

Phòng trừ bệnh

Sát khuẩn

Sát khuẩn, kháng nấm

Original price was: 20,000₫.Current price is: 11,000₫.

kháng nấm, sát khuẩn,

Giảm 18%
78,000380,000

đặc trị thối rễ, đặc trị thối thân, đạo ôn,

Giảm 17%

Phòng trừ bệnh

Giáp đồng

Tạo bộ áo giáp bảo vệ cây trồng

75,000135,000

Giảm 27%
110,000200,000

- thối rễ, bệnh tuyến trùng rễ, nấm săn tuyến trùng, nấm tím, nấm xanh, nấm đối kháng, thuốc trị bệnh tuyến trùng rễ, thuốc trị tuyến trùng, thuốc trị tuyến trùng rễ, thuốc trị tuyến trùng rễ mai vàng, thuốc đặc trị tuyến trùng rễ, trị tuyến trùng rễ cà phê, trị tuyến trùng rễ cây mai, trichoderma, tuyến trùng, tuyến trùng rễ, tuyến trùng rễ sầu riêng, u sần rễ, u sưng rễ, vàng lá thối rễ,

Giảm 6%
Original price was: 350,000₫.Current price is: 330,000₫.

bệnh phấn trắng, bệnh đốm lá, chaetomium, nấm khuẩn, nứt thân xì mủ, thuốc trị bệnh phấn trắng, thuốc trị bệnh đốm lá, thuốc trị thán thư, thuốc trừ nấm, thuốc trừ nấm bệnh, thuốc đặc trị nấm phytophthora, thuốc đặc trị nứt thân xì mủ,

Giảm 16%
21,000180,000

- sượng trái, - xoăn lá, bệnh khảm lá sắn, bệnh khảm trên cây ớt, bệnh khảm trên ớt, bệnh xoăn lá, khảm lá, nghẽn đầu lân, ớt bị xoăn lá, thuốc trị bệnh xoăn lá, thuốc trị khảm lá, thuốc trị xoăn lá, thuốc đặt trị bệnh khảm, vàng đầu, virus khảm, xoăn đọt,

Giảm 17%
150,000280,000

- thối rễ, - vàng lá, lở cổ rễ, thuốc trị vàng lá thối rễ, vàng lá thối rễ,

Giảm 27%
160,000300,000

- vi khuẩn, bệnh héo xanh vi khuẩn, cách cải tạo đất, chết cây con, diệt trừ nấm bệnh, héo xanh, kháng nấm, nấm bệnh trong đất, nấm đất, nấm đối kháng, thuốc trị bệnh héo xanh, thuốc trị bệnh héo xanh trên cây ớt, thuốc trừ nấm đất, thuốc xử lý đất trước khi trồng cây, thuốc đặc trị bệnh lở cổ rễ, xử lý đất,

HỖ TRỢ
NÔNG NGHIỆP

Giảm 26%

Hỗ trợ nông nghiệp

Em Gốc

Phân hủy cá, bả thực vật

Original price was: 250,000₫.Current price is: 185,000₫.

bả thực vật, phân hủy cá,

Giảm 30%

Hỗ trợ nông nghiệp

Doping

Tăng hiệu lực thuốc

Original price was: 50,000₫.Current price is: 35,000₫.

tăng hiệu lực thuốc,

Giảm 10%

Hỗ trợ nông nghiệp

King

Xử lý lúa lẫn, lúa ma, lúa 2 tầng

Original price was: 145,000₫.Current price is: 130,000₫.

cách diệt lúa cỏ, cách diệt lúa lộn, cách diệt lúa ma, cách trị lúa cỏ, cây lúa ma, chế phẩm sinh học, king diệt lúa lộn, king xử lý lúa lộn, lúa 2 tầng, lúa cỏ, lúa cơi, lúa lộn, lúa ma, lúa ma là gì, ngộ độc hữu cơ, sinh học châu á, thuốc diệt lúa cỏ, thuốc diệt lúa hai tầng, thuốc diệt lúa lộn, thuốc diệt lúa ma, thuốc king, thuốc xịt lúa lộn, xử lý lúa lộn,

CẢI TẠO
ĐẤT TRỒNG

Giảm 29%

Cải tạo đất và dinh dưỡng gốc

Vi sinh

Dinh dưỡng phục hồi cây sau thu hoạch

Original price was: 140,000₫.Current price is: 100,000₫.

dinh dưỡng cải tạo cây sau thu hoạch, vi sinh,

Giảm 13%

Cải tạo đất và dinh dưỡng gốc

Can vi sinh

Dinh dưỡng phục hồi cây

Original price was: 550,000₫.Current price is: 480,000₫.

can vi sinh, dinh dưỡng cho đất, vi sinh,

Giảm 13%

Cải tạo đất và dinh dưỡng gốc

Xô vi sinh

Ra rễ mạnh, tốt cây, xanh lá, to trái

Original price was: 2,000,000₫.Current price is: 1,750,000₫.

- xanh lá, dinh dưỡng phục hồi đất, ra rễ mạnh, to trái, tốt cây, vi sinh,

Giảm 29%

Cải tạo đất và dinh dưỡng gốc

ASIA Pro

Phân khoáng vi sinh cao cấp

Original price was: 450,000₫.Current price is: 320,000₫.

Giảm 17%

Cải tạo đất và dinh dưỡng gốc

Giải độc

Giải độc Paclo, xanh cây, tốt lá

100,000180,000

Giảm 19%

Cải tạo đất và dinh dưỡng gốc

Fast

Kích thích ra rễ mạnh, bung chồi, xanh lá

110,000200,000

Giảm 13%

Cải tạo đất và dinh dưỡng gốc

PH đất

Cải tạo đất chua phèn

Original price was: 230,000₫.Current price is: 200,000₫.

Giảm 33%

Cải tạo đất và dinh dưỡng gốc

Trichoderma

Đối kháng nấm bệnh, phân hủy phụ phẩm

80,000750,000

- thối rễ, - vàng lá, lở cổ rễ,

PHÒNG TRỪ
SÂU

Giảm 29%
Original price was: 350,000₫.Current price is: 250,000₫.

phòng sâu ăn lá, sâu ăn lá,

Giảm 25%

Phòng trừ sâu bệnh

Fygo

Xua đuổi ruồi vàng

Original price was: 200,000₫.Current price is: 150,000₫.

Giảm 6%

Phòng trừ sâu bệnh

Metar

Phòng trừ côn trùng gây hại

Original price was: 350,000₫.Current price is: 330,000₫.

- trừ rệp, - trừ sâu,

PHÂN BÓN
QUA LÁ

Giảm 33%

Phân bón qua lá

Super 888

Vô gạo nhanh, chín chắc tới cậy

Original price was: 180,000₫.Current price is: 120,000₫.

chín hạt, phân bón lá, thuốc nặng hạt, thuốc sáng hạt, thuốc vô gạo nhanh, vô gạo, xanh lá đòng,

Giảm 33%

Phân bón qua lá

Lux

Siêu ra hoa, đậu trái

Original price was: 150,000₫.Current price is: 100,000₫.

Giảm 33%
Original price was: 120,000₫.Current price is: 80,000₫.

Giảm 7%
Original price was: 145,000₫.Current price is: 135,000₫.

- cứng cây, - ngắn lóng, chế phẩm sinh học, lúa đẻ nhánh, lúa đổ ngã, phân bón lá, phân bón lá cho lúa, phân bón lá humic, phân bón lá hữu cơ, phân bón lá sinh học, phân bón lá vi lượng, sinh học châu á, thuốc cứng cây cho lúa, thuốc cứng cây sinh học, thuốc giúp lúa cứng cây, đổ ngã,

Giảm 20%

Phân bón qua lá

Amino

Phân bón vi lượng cao cấp

Original price was: 150,000₫.Current price is: 120,000₫.

- dày lá, - xanh lá, - đẹp trái,