Doping (100g)

Tăng hiệu lực thuốc

tăng hiệu lực thuốc,

35,000

Công dụng.

Doping có tác dụng Kích thích mở khí khổng, loang trải đều, giúp thuốc BVTV, phân bón, thuốc cỏ thậm sâu nhanh trên và dưới bề mặt lá

Số lượng:

Tư Vấn Sản Phẩm