Kila

Xử lý vàng lá thối rễ, lở cổ rễ

- thối rễ, - vàng lá, lở cổ rễ, thuốc trị vàng lá thối rễ, vàng lá thối rễ,

150,000280,000

Công dụng.

  • Phòng ngừa và phục hồi vàng lá thối rễ
  • Chặn đứng lây lan mầm bệnh
  • Đối kháng nấm hại
  • Nâng cao độ mùn của đất
  • Hạn chế phân thuốc
Số lượng:

Tư Vấn Sản Phẩm