Super 888 (250g)

Vô gạo nhanh, chín chắc tới cậy

chín hạt, vô gạo, xanh lá đòng,

120,000

Công dụng.

Super 888 giúp vô gạo cực nhanh, xanh lá đòng, tăng số hạt chắc trên bông, dưỡng hạt no đầy, chín chắc tới cậy. Hạt sáng vàng, chín đồng đều, chắc hạt, nặng ký. Hạn chế rụng hạt, lem lép hạt do thiếu dinh dưỡng.

Số lượng:

Tư Vấn Sản Phẩm