Category Archives: Cây lúa

Bọ xít hôi (Rice Bug) gây hại trên lúa như thế nào?

Bọ xít hôi hay còn được gọi bọ xít dài, bồ hút là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng hạt lép, hạt lửng. Vậy biện pháp quản lý ra sao? Xem ngay!

Bọ xít hôi (Rice Bug) gây hại trên lúa như thế nào?

Bọ xít hôi hay còn được gọi bọ xít dài, bồ hút là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng hạt lép, hạt lửng. Vậy biện pháp quản lý ra sao? Xem ngay!

ray-nau

Quản lý rầy nâu gây hại trên các trà lúa

Đặc điểm hình thái của rầy nâu cùng các biện pháp quản lý đối tượng gây hại này sẽ được trình bày trong bài viết. Xem ngay!

cham-soc-lua-giai-doan-lua-chin-den-thu-hoach

Chăm sóc lúa giai đoạn lúa chín đến thu hoạch

Chăm sóc lúa giai đoạn lúa chín cần quan tâm vấn đề gì? Xem ngay!

cham-soc-lua-giai-doan-lam-dong-den-tro

Chăm sóc lúa giai đoạn làm đòng đến trổ

Chăm sóc lúa ở giai đoạn làm đòng đến trổ cần quan tâm đến các vấn đề gì? Xem ngay!

cham-soc-lua-giai-doan-de-nhanh

Chăm sóc và bón phân cho lúa thời kỳ đẻ nhánh

Chăm sóc lúa giai đoạn đẻ nhánh cần lưu ý những gì? Theo dõi ngay bài viết này!

Kỹ thuật chăm sóc và bón phân cho lúa thời kỳ mạ

Chăm sóc lúa giai đoạn mạ là nền móng quan trọng cho sự phát triển của cây lúa về sau. Xem thêm cách chăm sóc mạ trong bài viết này!

Đặc điểm sinh thái của cây lúa

Xem ngay các điều kiện sinh thái như nhiệt độ, ánh sáng, thủy văn,… tác động đến quá trình sinh trưởng của cây lúa tại đây!